Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

1.02.2010 - ”Badanie własności oscylatora tubowego”

Mgr Aneta Dargacz z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. ”Badanie własności oscylatora tubowego”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku