Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

08.03.2010 - Przerwa

Ze względów organizacyjnych seminarium przeniesione na 15 marca 2010 roku.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku