Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

ul. Kościerska 7

80-328 Gdańsk

NIP: 584-09-02-434

REGON: 000325877

email: sekr@ibwpan.gda.pl

adres strony internetowej: www.ibwpan.gda.pl

tel. 58 522 29 00