Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

9.04.2018 - "Analiza reakcji zapór ziemnych posadowionych na odkształcalnej warstwie podłoża na obciążenia sejsmiczne"

Dr inż. Aleksandra Korzec z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Analiza reakcji zapór ziemnych posadowionych na odkształcalnej warstwie podłoża na obciążenia sejsmiczne".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku