Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.03.2011 - "Zastosowanie równania Boussinesqa do obliczeń wzajemnego oddziaływania prądów i falowania w morskiej strefie brzegowej"

Prof. Włodzimierz Chybicki z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. "Zastosowanie równania Boussinesqa do obliczeń wzajemnego oddziaływania prądów i falowania w morskiej strefie brzegowej"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku