Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.02.2011 - ”Zbadanie efektow zatopionych falochronow w ochronie strefy brzegowej morza”

Prof. Kazimierz Szmidt z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. ”Zbadanie efektow zatopionych falochronow w ochronie strefy brzegowej morza”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku