Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

30.04.2012 - "On the modelling of freak waves"

Pan dr hab. inż. Wojciech Sulisz, profesor IBW PAN z Zakładu Mechaniki Falowania Mechaniki i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt.:"On the modelling of freak waves".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku