Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

2.12.2013 - Seminarium przeniesione na 9.12.2013

Zaplanowany na dzień 2.12.2013 referat Pani dr inż. Małgorzaty Robakiewicz z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów zostaje przełozony na 9.12.2013.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku