Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

17.01.2011 - “Modeling of the propagation and evolution of nonlinear waves in a wave train”

Dr inż. Maciej Paprota i prof. Wojciech Sulisz z Zakładu Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłoszą wykład pt. “Modeling of the propagation and evolution of nonlinear waves in a wave train”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku