Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

16.12.2013 - "Application of eigenfunction expansions to the modeling of wave interaction with an oscillating water column"

Mgr Korneliusz Chodnikiewicz, magistrant dr hab. inż. Wojciecha Sulisza, profesora IBW PAN, przedstawi swoją prace magisterską pt. "Application of eigenfunction expansions to the modeling of wave interaction with an oscillating water column".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku