Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

16.01.2008 - “Obrazowanie wad w ferromagnetykach przy pomocy wypływu pola magnetycznego metodą sieci neuronowych”

Mgr inż. Jan Schonhofer z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Obrazowanie wad w ferromagnetykach przy pomocy wypływu pola magnetycznego metodą sieci neuronowych”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku