Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

15.01.2017 - "Simulation of sea-ice pack dynamics by the smoothed particle hydrodynamics method"

Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.: "Simulation of sea-ice pack dynamics by the smoothed particle hydrodynamics method".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku