Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

10.12 2012 - "Osuwisko w nasypie przy moście starej kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy"

Dr hab. inż. Lesław Zabuski, profesor IBW PAN z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat autorstwa L. Zabuskiego, W. Świdzińskiego i M. Kulczykowskiego pt."Osuwisko w nasypie przy moście starej kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku