Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

10.01.2011 - “Odkształcenia i upłynnienie gruntów sypkich w płaskim stanie odkształcenia”

Mgr inż. Justyna Sławińska z Zakładu Geomechaniki zaprasza na wykład pt. “Odkształcenia i upłynnienie gruntów sypkich w płaskim stanie odkształcenia”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku