Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

07.10.2008 - “Time-accurate simulation of unsteady free surface flows – plunger type wave makers and numerical error”

Tommi Mikkola z Politechniki w Helsinkach wygłosi wykład pt. “Time-accurate simulation of unsteady free surface flows – plunger type wave makers and numerical error”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku