Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Task #1643

ATTRIBUTEVALUE
typetask
database id1643
nameZ 2.1.3/2012

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku