Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #5

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id5
titleArchives of Civil Engineering
ISSN12302945
publisherWarsaw University of Technology [id=198]
PBNID34909
points
2013:15
2014:15
2015:15
2016:15
2017:15
2018:15
2019:100
2020:100
2021:100

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku