Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #48

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id48
titleGeotextiles and Geomembranes
ISSN02661144
publisherElsevier Science Ltd. [id=58]
PBNID27283
points
2013:40
2014:30
2015:40
2016:40
2017:40
2018:40
2019:140
2020:140
2021:140

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku