Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #4

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id4
titleArchives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
periodquarter
ISSN12313726
publisherWydawnictwo IBW PAN [id=1]
previous id123
PBNID34980
points
2013:14
2014:14
2015:14
2016:14
2017:14
2018:14
2019:20
2020:20
2021:20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku