Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #391

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id391
titleThe Holocene
periodmonth
ISSN14770911
publisherSAGE Publications [id=557]
points
2023:140
2022:140

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku