Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #387

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id387
titleEarth Science Informatics
ISSN18650473
PBNID40990
points
2013:15
2014:15
2015:15
2016:15
2017:15
2018:15
2019:70
2020:70
2021:70

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku