Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #381

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id381
titleEnergies
ISSN19961073
PBNID41879
points
2013:25
2014:25
2015:25
2016:25
2017:25
2018:25
2019:140
2020:140
2021:140

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku