Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #377

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id377
titleBrodogradnja
ISSN0007215X
PBNID21742
points
2013:20
2014:20
2015:20
2016:20
2017:20
2018:20
2019:20
2020:20
2021:20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku