Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #370

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id370
titleE3S Web of  Conferences
ISSN22671242
publisherEDP Sciences [id=553]

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku