Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #369

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id369
titleScientific Review Engineering and Environmental Sciences
periodquarter
ISSN17329353
publisherWydawnictwo SGGW [id=320]
PBNID39884
points
2013:10
2014:10
2015:10
2016:10
2017:10
2018:10
2019:20
2020:20
2021:20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku