Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #360

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id360
titleMarine Policy
ISSN0308597X
publisherElsevier [id=119]
PBNID27968
points
2014:45
2013:45
2015:45
2016:45
2017:45
2018:45
2019:100
2020:100
2021:100

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku