Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #355

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id355
titleJournal of Hydro-environment Research
ISSN15706443
publisherElsevier [id=119]
PBNID38521
points
2014:40
2013:40
2015:40
2016:40
2017:40
2018:40
2019:100
2020:100
2021:100

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku