Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #353

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id353
titleJournal of Hydrodynamics
periodmonth
ISSN10016058
publisherSpringer [id=256]
PBNID32312
points
2013:20
2014:20
2015:20
2016:20
2017:20
2018:20
2019:100
2020:100
2021:100

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku