Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #351

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id351
titleGeotechnical and Geological Engineering
ISSN09603182
publisherSpringer [id=256]
PBNID31583
points
2019:70
2020:70
2021:70

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku