Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #283

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id283
titleOcean Engineering
ISSN00298018
publisherElsevier [id=119]
PBNID23469
points
2013:35
2014:35
2015:35
2016:35
2017:35
2018:35
2019:140
2020:140
2021:140

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku