Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #275

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id275
titleAIP Conference Proceedings
ISSN0094243X
publisherAmerican Institute of Physics [id=366]

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku