Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #173

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id173
titleAnnual Report, Polish Academy of Sciences
ISSN16403754
publisherPolska Akademia Nauk [id=79]

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku