Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9058 details

ATTRIBUTEVALUE
typeS
database id9058
titleReakcja zapór ziemnych OUOW Żelazny Most na obciążenie dynamiczne wywołane działalnością górniczą w 2016 r.
authorsKorzec A.1, Świdziński W.1
affiliations
pages33 — 34
attributes [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id9057
titleStreszczenia referatów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej  PAN oraz  Komitetu Nauki PZITB
year2018
conference64 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej  PAN oraz  Komitetu Nauki PZITB, 16-20 września 2018, Krynica Zdrój [id=563]

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku