Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8889 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8889
titleNowatorska metoda analizy hydrodynamicznej progów podwodnych i ich skuteczności w ochronie brzegu
authorsChuda M.1, Biegowski J.2, Kaczmarek L. M.1
affiliations
pages383 — 388
notesKopia w oprac. Tp4501
keywordsanaliza hydrodynamiczna, przeszkody podwodne, ochrona brzegów, brzeg morski
abstractsThe hydrodynamic analysis consisted in making calculations on the transport of debris off and along the coast for different variants of the underwater barrages’ location in the transverse profile as well as for their different heights, taking into account their current location in Kołobrzeg. The obtained results are discussed in comparison with the database of the Maritime Office in Słupsk.
Analiza hydrodynamiczna polegała na przeprowadzeniu obliczeń transportu odbrzegowego i wzdłużbrzegowego rumowiska dla różnych wariantów posadowienia progów podwodnych w profilu poprzecznym brzegu oraz dla różnych ich wysokości, z uwzględnieniem obecnego ich usytuowania w Kołobrzegu. Dyskusję otrzymanych wyników obliczeń przeprowadzono w porównaniu z bazą danych z Urzędu Morskiego w Słupsku.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8888
year2017
seriesGospodarka Wodna
issueR. 77, Nr 12
publisherSIGMA NOT
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku