Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8316 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id8316
titleBrzeg morski : procesy fizyczne obszaru płytko- i nadwodnego
authorsPruszak Z.1
affiliations
year2014
descriptionxvii, 206 s.
ISBN9788385708742
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 8316.jpg
keywordsbrzegi morskie - hydrotechnika, geomorfologia - wody przybrzeżne
signaturesII25383, II25384, II25385, II25386, II25387
abstractsPrezentowana książka w syntetycznej formie, przy poparciu licznych ilustracji, przestawia wyniki badań wybranych zjawisk fizycznych zachodzących w morskim obszarze brzegowym. Wyniki analiz oparte są głównie o badania prowadzone od wielu lat w rejonie MLB Lubatowo, co nie przeszkadza, że całość rozważań czyniona jest na tle istniejącej światowej wiedzy o brzegowym obszarze morza i lądu. Monografia zajmuje się naturalnym, niezabudowanym sztucznymi budowlami, piaszczystym brzegiem morskim. Pominięta została w niej problematyka brzegów klifowych, gdyż jest ona dość specyficzna oraz rozległa i wymaga odrębnego opracowania. Nie uwzględnia się także zagadnień związanych z ochroną oraz wzajemnym oddziaływaniem morskiej strefy brzegowej z budowlami. Pominięte zostały także procesy eoliczne występujące na plaży. Czytelnika pragnącego uzyskać wiedzę na te tematy odsyła się do istniejących polskojęzycznych pozycji literaturowych. Adresatem monografii jest zarówno środowisko akademickie, instytucje wykonawcze zajmujące się problematyką morską, jak i każda osoba ciekawa poznania otaczającego nas świata przyrody. Ponieważ zamierzeniem autora jest przedstawienie monografii o charakterze popularno-naukowym, przyjaznej dla szerokiego grona czytelników pragnących bliżej zapoznać się z problematyką brzegów morskich, w ramach niniejszej książki nie wprowadza się czytelnika w analityczne zawiłości czy też wyprowadzania wzorów a prezentuje się na dość dużym poziomie ogólności wybraną wiedzę o samym brzegu morskim i sąsiadującym z nim pod- i nadwodnym obszarze. Książka składa się z pięciu rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter pomocniczy i obejmują informacje kluczowe dla opisu podstawowych fizycznych procesów brzegowych, a dalsze trzy stanowią główną część monografii. Części te zajmują się fizycznymi zjawiskami związanymi z hydrodynamiką, morfodynamiką oraz ruchem osadów w płytko- i nadwodnym obszarze brzegowym.
Prezentowana książka w syntetycznej formie, przy poparciu licznych ilustracji, przestawia wyniki badań wybranych zjawisk fizycznych zachodzących w morskim obszarze brzegowym. Wyniki analiz oparte są głównie o badania prowadzone od wielu lat w rejonie MLB Lubatowo, co nie przeszkadza, że całość rozważań czyniona jest na tle istniejącej światowej wiedzy o brzegowym obszarze morza i lądu. Monografia zajmuje się naturalnym, niezabudowanym sztucznymi budowlami, piaszczystym brzegiem morskim. Pominięta została w niej problematyka brzegów klifowych, gdyż jest ona dość specyficzna oraz rozległa i wymaga odrębnego opracowania. Nie uwzględnia się także zagadnień związanych z ochroną oraz wzajemnym oddziaływaniem morskiej strefy brzegowej z budowlami. Pominięte zostały także procesy eoliczne występujące na plaży. Czytelnika pragnącego uzyskać wiedzę na te tematy odsyła się do istniejących polskojęzycznych pozycji literaturowych. Adresatem monografii jest zarówno środowisko akademickie, instytucje wykonawcze zajmujące się problematyką morską, jak i każda osoba ciekawa poznania otaczającego nas świata przyrody. Ponieważ zamierzeniem autora jest przedstawienie monografii o charakterze popularno-naukowym, przyjaznej dla szerokiego grona czytelników pragnących bliżej zapoznać się z problematyką brzegów morskich, w ramach niniejszej książki nie wprowadza się czytelnika w analityczne zawiłości czy też wyprowadzania wzorów a prezentuje się na dość dużym poziomie ogólności wybraną wiedzę o samym brzegu morskim i sąsiadującym z nim pod- i nadwodnym obszarze. Książka składa się z pięciu rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter pomocniczy i obejmują informacje kluczowe dla opisu podstawowych fizycznych procesów brzegowych, a dalsze trzy stanowią główną część monografii. Części te zajmują się fizycznymi zjawiskami związanymi z hydrodynamiką, morfodynamiką oraz ruchem osadów w płytko- i nadwodnym obszarze brzegowym.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl
points20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku