Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8246 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8246
titleCross-shore sediment transport model in the coastal zone
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages85 — 96
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeC
database id8245
year1990
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 53

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku