Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8244 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8244
titleMiędzynarodowy eksperyment terenowy Szkorpiłowce 88 oraz poprzedzające go pomiary w 1987 r. w Bułgarii
authorsPruszak Z.1, Pawluk K.1
affiliations
pages97 — 98
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8243
year1989
seriesInżynieria Morska
issueR. 10, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku