Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8242 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8242
titleCharakterystyka hydrologiczna i morfologiczna ujścia rzeki Wisły
authorsPruszak Z.1, Tarnowska M.
affiliations
pages50 — 56
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8241
year1989
seriesInżynieria Morska
issueR. 10, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku