Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8240 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8240
titleCoastal sediment transport and the effect of structures
authorsPruszak Z.1, Tarnowska M.1, Zeidler R.1
affiliations
pages79 — 93
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeC
database id5889
year1988
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 50

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku