Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8238 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8238
titleTeoretyczne odwzorowanie ruchu od- i dobrzegowego osadów
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages53 — 70
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8237
year1986
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 48

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku