Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8236 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8236
titleEksperymentalna analiza wleczonego transportu od- i dobrzegowego osadów w morskiej strefie brzegowej
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages117 — 137
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id5877
year1985
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 47

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku