Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8235 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8235
titleProcesy erozyjno-akumulacyjne ujściowego odcinka rzeki Wisły
authorsPruszak Z.1, Gilewski J.1
affiliations
pages15 — 29
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id6064
year1984
seriesArchiwum Hydrotechniki
issueXXXI, 1-2
publisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku