Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8233 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8233
titleAnaliza procesów litodynamicznych w morskiej strefie brzegowej w świetle badań laboratoryjnych
authorsPruszak Z.1, Tarnowska M.1
affiliations
pages51 — 74
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8232
year1982
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 44

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku