Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8230 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8230
titleMetoda obliczania transportu wleczonego osadów dennych przy współoddziaływaniu falowania i prądów
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages93 — 110
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id7792
year1981
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 43
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku