Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8229 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8229
titleBed microforms and their relation to hydrodynamical factors
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages189 — 198
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeC
database id8228
year1980
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 41

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku