Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8223 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8223
titleMałe formy denne w falującym ośrodku wodnym a transport osadów wleczonych
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages212 — 216
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8222
year1977
seriesStudia i Materiały Oceanograficzne KBM
issue19

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku