Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8221 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8221
titleRuch oscylacyjny cieczy wokół ciągu zmarszczek dennych
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages49 — 65
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id6468
year1977
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 37
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku