Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6096 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6096
titleUstępujące wybrzeże, ginące plaże
authorsPruszak Z.1, Ostrowski R.1
affiliations
pages24 — 25
attributes
languagepl
PART OF
typeC
database id5742
year2005
seriesAcademia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk
issueNr 1 (1)
publisherPolska Akademia Nauk
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku