Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5680 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5680
titleVulnerability of Poland's coast to sea-level rise
authorsPruszak Z.1, Zawadzka E.
affiliations
pages131 — 155
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points15
PART OF
typeC
database id5679
year2005
seriesCoastal Engineering Journal
issueVol. 47, Nos. 2 & 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku