Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5678 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5678
titleProcesy brzegowe
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages21 — 27
attributes [reviewed]
languagepl
PART OF
typeZ
database id5677
titlePlaża: przewodnik użytkownika. Praca zbiorowa
year2005
publisherCentre of Excellence for Shelf Seas Science, IO PAN
placeSopot
editorsWęsławski J. M., Szymelfenig M., Urbański J.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku